Tôi tin những muộn phiền và thất bại đến với mình là nền tảng giúp tôi có thể cảm nhận cuộc sống ở một mức cao hơn.

Anthony Robbins

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Honest I Do
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc The Rolling Stones: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Don't you know that I love you
Honest I do
I'll never please
No one but you
 
Please tell me you love me
Stop driving me mad
You the sweetest little woman
That I ever had
 
Please tell me you love me
Stop driving me mad
When I woke up this morning
Never felt so bad