Reading is to the mind what exercise is to the body.

Richard Steele, Tatler, 1710

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hòn Vọng Phu 3
Sáng tác: Lê Thương
Lời nhạc Trung Chĩnh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nơi phiá Nam giữa núi mờ
Ai bế con mãi đứng chờ
Như nuớc non xưa đến giờ?
 
Đường chiều mịt mù cát bay tỏa buớc ngựa phi
Đường truờng nếp tàn y hùng cường vẫn còn bay trong gió
Bóng từ xa sắp dần qua
bóng chàng chập chùng vượt núi non cũ
Với hành lương độ đường
Chiếc hùng guơm danh tướng
Dưới tà uy đếm nhịp đi vó ngựa phi
Dấn bước tang bồng giữa nơi núi rừng
 
Bên nợ tình thâm, bên nợ giang san
Bên đồi ai oán, bên rừng đa đoan tiễn đưa bóng chàng
Đuờng về nuớc chập chùng xa
Nhiều đồi núi cheo leo
Cây với rừng ruờm rà
Đường Vạn Xuyên, đuờng cổ Lũy
Duyên núi sông vẫn như thắm nhòa
 
Đò vạn lý, Đò ải quan,
Đò rừng lá nuớc trong bao cá lội từng đàn
Thành Cổ Loa, Đền Vạn Kiếp,
Bao tháng năm vẫn chưa xóa nhòa
 
Tiếng núi non lưu luyến tấc lòng bao nghìn năm
Tiếng gió cồn như tiếng trống dồn buổi khuya vắng
Từ bóng cây ngôi mộ bên đuờng
Từ mái tranh bên đình trong làng
Nguồn sử xanh âm thầm vẫn sống
Bao mối thương vang động trong lòng
Đồi lan, đồi quế rắc kho hương nồng
Rừng sao đua đòi rừng trắc
Lo che ánh lửa vầng duơng tiếp đưa bóng chàng
 
Đưòng cao đường thấp khắp khe chân chàng
Nhìn qua con đường mòn cũ
Quanh co mấy buổi tà dương mới mong tới làng
 
Nhớ cố hương lưu luyến sao tiếng tấc lòng mau dồn chân
Vết buớc đi trên phím đá mòn còn in dấu
Từ bóng cây ngôi mộ bên đường
Từ mái tranh bên đỉnh trong làng
Nguồn sử sanh âm thầm vẫn sống
Bao mối thuơng vang dậy trong lòng
Ngàn năm vẫn chưa quên...........
Hòn Vọng Phu