Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hôn Nhau Lần Cuối
Sáng tác: Nguyễn Bính
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cầm tay, anh khẻ nói:
Khóc lóc mà làm chi ?
Hôn nhau một lần cuối
Em về đi, anh đi.
 
Rồi một, hai, ba năm
Danh thành anh trở lại
Với em, anh chăn tằm
Với em, anh dệt vải
 
Ta sẽ là vợ chồng
Sẽ yêu nhau mãi mãi
Sẽ xe sợi chỉ hồng
Sẽ hát ca ân ái
 
Anh và em sẽ sống
Trong một mái nhà tranh
Lấy trúc thưa làm cổng
Lấy tơ liễu làm mành
 
Nghe lời anh em hởi
Khóc lóc mà làm chi
Hôn nhau một lần cuối
Em về đi, anh đi.