Những ai dám làm, sẽ thắng.

Winston Churchill

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Hold You Now
Sáng tác:
Ca sĩ: Ronan Keating
Lời nhạc Ronan Keating: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
If I could just hold you now
If I could just feel you now
I wouldn't be standing out in the rain
Pounding my heart back through my brain
If I could just hold you now
 
If I could just get inside
If I could just read your mind
I wouldn't be shaking this hard tonight
Wouldn't be choking back all this pride
If I could just hold you now
 
How many times can we try to keep this grace of love alive
How many tears can I tell you all the things you need to hear
If I could just hold you now
If I could just feel you now
I wouldn't be standing out in the rain
Pounding my heart back through my brain
If I could just hold you now
 
Ain't funny we had it all
Ain't it funny how it might fall
Guess we're just
But it felt so real, it felt so right
 
If I could just get inside
If I could just read your mind
I wouldn't be shaking this hard tonight
Wouldn't be choking back all this pride
If I could just hold you now
 
How many times can we try to keep this grace of love alive
How many tears can I tell you all the things you need to hear
If I could just hold you now
If I could just feel you now
I wouldn't be standing out in the rain
Pounding my heart back through my brain
If I could just hold you now
 
Woah, if I could just hold you
Woah, yes I should've told you
If I could just hold you now
If I could just feel you now
I wouldn't be standing out in the rain
Pounding my heart back through my brain
If I could just hold you now