Love appears in moments, how long can I hold a moment, as my moment fades, I yearn to catch sight or sound of you, to feel the surging of my heart erupt into joyous sounds of laughter.

Chris Watson

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hò Leo Núi
Ca sĩ: Hợp Ca
Lời nhạc Hợp Ca: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Vượt đèo vượt nương. Dô!
Ði qua đồng hoang. Dô!
Băng suối băng ngàn. Dô!
Sương rơi mênh mông. Dô!
Lấp che cây cành. Dô!
Chim muông trong hang. Dô!
Líu lo... kêu đàn
 
Nào cùng leo (echo) Qua đồi núi cao (echo)
Bao nhiêu gai góc đời. Ðang dơ tay đón mời.
Mời đoàn ta đi tới !
 
Vượt rừng sâu (echo) Lên đỉnh núi cao (echo)
Trông bao la khắp trời. Anh em ta hát cười.
Ðời tự do thắm tươi.
 
2.
Vượt đèo cùng leo. Dô!
Anh em hò reo. Dô!
Rừng thẳm hò theo. Dô!
Tiếng hát lên đèo. Dô!
Chân đi cheo leo. Dô!
Sống trong hiểm nghèo. Dô!
Gương xanh trong veo. Dô!
Vẫn trôi...yêu kiều.
 
3.
Vượt ngoài rừng hoang. Dô!
Ði trên đỉnh non. Dô!
Đường về bản thôn. Dô!
Suối dốc chân dồn. Dô!
Vun ngô trong nương. Dô!
Hát vui cô mường. Dô!
Tay ôm cơm lam. Dô!
Biếu anh... lên đường.