I love falling asleep to the sound of rain

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hình Bóng Cũ
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lòng buồn như biển vắng
Mang hoài một niềm đau
Dấu chân nào câm lặng
Ngày chúng mình xa nhau
Ngày chúng mình xa nhau...
 
Anh, con tàu rời bến
Em, hải cảng chiều lên
Nhìn, hạnh phúc buồn tênh
Ðời, mang thêm nhung nhớ
Ðời, mang thêm nhung nhớ...
 
Một lần đó, chia tay
Không bao giờ, trở lại
Ai học được, chữ ngờ
 
Tình yêu ơi, đành lỡ
Tình yêu ơi, đành lỡ...
 
Ðêm nay gió trăng về
Mang theo hình bóng cũ
Lòng buồn thương tái tê
 
Mây sầu vương vũ trụ
Mây sầu vương vũ trụ...