Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hey Hey
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Eric Clapton
Lời nhạc Eric Clapton: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hey hey. Hey hey, baby, hey.
Hey hey. Hey hey, baby, hey.
I love you baby,
Sure ain't gonna be your dog.
 
Hey hey. Hey hey, baby, hey.
Hey hey. Hey hey, baby, hey.
My arms around you baby,
All I can say is hey.
 
Hey hey. Hey hey, baby, hey.
Hey hey. Hey hey, baby, hey.
I love you baby,
Sure ain't gonna be your dog.
 
Hey hey. You lost your good thing now.
Hey hey. You lost your good thing now.
You had me fooled,
I found it out somehow.