Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Hey dude!
Sáng tác:
Ca sĩ: Elvis Crespo
Lời nhạc Elvis Crespo: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hey dude! Hey dude
 
Tu novia mírala (Tu novia mírala)
Porque si no la miras (Porque si no la miras)
Otro la mirara (Otro la mirara)
 
Hey dude! Hey dude
 
Tu novia tócala (Tu novia tócala)
Porque si no la tocas (Porque si no la tocas)
Otro la tocara (Otro la tocara)
 
El que no cuida su amor bonito, su amor bonito lo perder