Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Hey Baby
Sáng tác:
Lời nhạc Jonas Brothers: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Yeah,
 
Hey baby,
Why you treatin' me bad?
Hey darlin',
Know you're makin' me mad
I'm going crazy
Tryin' to figure out why you are leavin'
Give me a reason
 
Say that you need me
I know you're deceiving
The lies that you're feeding will leave you alone
 
Please don't ask me to go
I'm already gone
I'm already gone, oh
Please just leave me alone
I'm already gone
I'm already gone, oh, oh
 
Hey baby,
What's the matter with you?
Hey darlin'
Know your love isn't true
I'm going crazy
Tryin' to figure out why you are leavin'
Give me a reason
 
Hey baby,
Why you bein' a fool?
Hey darlin'
Always been good to you
I'm going crazy
Tryin' to figure out why you are leavin'
Give me a reason
 
Say that you need me
I know you're deceiving
The lies that you're feeding will leave you alone
 
Please don't ask me to go
I'm already gone
I'm already gone, oh
Please just leave me alone
I'm already gone
I'm already gone, oh, oh
 
Hey baby,
Why you treatin' me bad?
Hey darlin'
Know your makin' me mad
I'm going crazy
Tryin' to figure out why you are leavin'
Give me a reason, yeah
 
Say that you need me
I know you're deceivin'
The lies that you're feeding will leave you the feeling of miserably,
Baby and terrible, scary
I need you to leave me alone
 
Please don't ask me to go
I'm already gone
I'm already gone, oh
Please just leave me alone
I'm already gone
I'm already gone, oh,
Oh, yeah
 
Hey, baby!