Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Hesitate
Sáng tác:
Ca sĩ: Stone Sour
Lời nhạc Stone Sour: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
You were my fire, so I burned, 'til there was nothing left of me
I, I touched your face, I held you close, 'til I could barely breathe
Why give me hope, then give me up, just to be the death of me
Save the rest of me
 
'Cause I see you, but I can't feel you anymore, so go away
I need you, but I can't need you anymore, you hesitate
 
Now, now and then, you come around, like there's something left for me
We were one, we were everything
I'm still here, but I'll just keep the rest for me
 
'Cause I see you, but I can't feel you anymore, so go away
I need you, but I can't need you anymore, you hesitate
 
We never made it, you hesitated, I don't believe
 
That I see you, but I can't feel you anymore, so go away
I need you, but I can't need you anymore, you hesitate
'Cause I see you, but I can't feel you anymore, so go away
I need you, but I can't need you anymore, you hesitate, hesitate
 
You were my fire, so I burned, now there's nothing left of me