A friend is someone who knows all about you and still loves you.

Elbert Hubbard

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Heo Mây Tình Cũ
Lời nhạc Thái Thanh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Xanh trong bừng sáng mắt chiều
Vàng dâng hoa bướm tin yêu rộn ràng
Tin yêu rộn ràng
Mây bay về nẻo hương quan
Thuyền con chuyển bến thu sang nhớ người
Núi sông đau chuyện đổi dời
Bao thu đằng đẵng cho tôi mỏi mòn
Hỡi ôi thu lạnh vào buồn
Heo may tình cũ có tròn mộng không
 
Em ơi một giấc mơ hồng
Tình như cánh nhạn muôn trùng nhớ mong
Năm năm lòng vẫn mơ lòng
Mười phương ai dõi tang bồng chốn nao.
 
Em ơi một thủơ yêu đầu
Mà tươi thắm lại da màu đã phai
Hoa đăng nào sáng đêm dài
Niềm xưa còn đó u hoài còn đây.