Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Heaven Is One Step Away
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Eric Clapton
Lời nhạc Eric Clapton: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
We searched all through the night.
I couldn't find it; you couldn't find it.
I knew something wasn't right.
I couldn't find it; you couldn't find it.
 
[Chorus:]
And they say heaven is one step away.
Heaven is one step away.
 
And then there came the dawn:
I couldn't find it; you couldn't find it.
I just had to carry on.
I couldn't find it; you couldn't find it.
 
[Chorus]
 
We didn't leave till a quarter to three.
All your friends, they were laughing at me.
I don't get it, I don't understand;
Who is that man holding your hand?
 
We searched all through the night.
I couldn't find it; you couldn't find it.
I knew something wasn't right.
I couldn't find it; you couldn't find it.
 
[Chorus]
 
Heaven is one step away. [Repeat: x4]