Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hearts of Stone (live)
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Elvis Presley
Lời nhạc Elvis Presley: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hearts made of stone will never brake
'Cause your love is never there, they just don't care
You can ask and plea, please, please, please work
And all your love is there to stay
These hearts of stone will cause you pain
Although you love there has stopped just the same
You can ask and plea, please, please, please work
And all your love is there to stay
But they'll say no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
You daddy know, I thought I knew hearts made of stone
Hearts made of stone will never brake
'Cause your love is never there, they just don't care
You can ask and plea, please, please, please work
And all your love is there to stay
Cause they'll say no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
You daddy know, I thought I knew hearts made of stone