A friend is someone who knows all about you and still loves you.

Elbert Hubbard

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hè Về
Sáng tác: Hùng Lân
Lời nhạc Võ Hà Trâm: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trời hồng hồng, sáng trong trong
Ngàn phượng ru nắng ngoài sông
Cành mềm mềm, gió ru êm
Lọc màu mây bích ngọc qua màu duyên
Đàn nhịp nhàng, hát vang vang
Nhạc hòa thơ đón hè sang
Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ
Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
Hè về gieo ánh tơ
 
Bâng khuâng nghe nắng đùa mây trắng
Đàn chim cánh đo trời
Phân vân đôi mái chèo lữ thứ
Thuyền ai biếng trôi
 
Xa xa lớp lúa dồn cao
Sóng vàng leo dốc chân đồi
Thanh thanh hương sen nồng ướp gió
Trắng khi chiều rơi
 
Hè về, hè về
Nắng tung nguồn sống khắp nơi
Hè về, hè về
Tiếng ca nhịp phách lên khơi
Đầu ghềnh suối mát
Reo vui dào dạt ngợp trời gió mát
Ven mây phiêu bạt, hồn say ý chơi vơi
Ngày xanh thắm nét cười
Lòng tha thiết yêu đời
 
Đây suối trăng rừng thơ
Đây gió nhung thuyền mơ
Đây phím ngọc đường tơ
Đây tứ nhạc ngàn xưa
Hè về non nước mến yêu
Hè về nắng thông reo