Books are the bees which carry the quickening pollen from one to another mind.

James Russell Lowell

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Hãy Sống Dùm Tôi
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Khánh Ly
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi
Thịt da này dành cho thù hận
Cho bạo cường cho tham vọng của một lũ điên
 
Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi
Quả tim này dành cho lửa hồng
Cho hòa bình cho con người còn chờ đấu tranh
 
Ai có nghe ai có nghe tiếng nói người Việt Nam
Chỉ mong hòa bình sau đêm tăm tối
Chờ mong một ngày tay ấm trong tay
 
Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi
Đã lâu rồi làm sao chờ đợi
Sao còn ngồi sao im lìm ngủ hoài các anh
 
Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi
Còn thấy gì ngoài bom lửa đạn
Anh chị này sao vui mừng làm người cúi xin


Trình bày: Khánh Ly

by グエン ウエン