People have a hard time letting go of their suffering. Out of a fear of the unknown, they prefer suffering that is familiar.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hãy Quên Đi
Sáng tác: Võ Tá Hân, Sơn Cư
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hãy quên đi dĩ vãng muộn phiền
Để hoa cười đẹp nét trần gian
Hãy trở về phút giây hiện tại
Thở ra vào sáng dậy bình an
 
Hãy làm kẻ hành khất khiêm nhường
Để tìm về thắm hạt yêu thương
Chắp tay thành đóa hoa mầu nhiệm
Cúng dưỡng khắp sáu nẻo mười phương
 
 
Hãy lặng yên cho em thơ ngủ
Cho mẹ hiền thôi nhọc lời ru
Nắm tay cùng quỳ bên gối mẹ
Xin khơi dòng nước của ngàn xưa
 
Nhìn cho kỹ đôi bàn tay trái
Thấy tổ tiên thấy lại ông bà
Nhìn cho kỹ đôi bàn tay phải
Thấy con tim gánh cả sơn hà
 
Hãy xua tan hận thù nghi kỵ
Để cho người sống với tin yêu
Kết mây lành bay về non thái
Để làm mưa ướp ngọt đất trời
 
Hãy cùng nhau ru em thơ ngủ
Để mẹ hiền thôi khổ vì con
Nắm tay cùng quỳ bên gối mẹ
Xin khơi dòng nước của ngàn xưa