There is no such thing as a moral or immoral book; books are well written or badly written.

Oscar Wilde, Picture of Dorian Gray, 1891

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hãy Nói Anh Không Còn Yêu
Sáng tác: Trung Quân
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh yêu ơi những phút bên nhau giờ như mây trôi xa
Người yêu ấy nay còn đâu
Anh đã trao người, anh đã xa em rồi
Làm tim em vỡ nát, người yêu hỡi người đi
Về nơi xa tìm lại bao nhiêu niềm hạnh phúc bên người anh chọn yêu.
 
Xa anh yêu em bắt em phải quên đi cuộc tình đầu
Lời yêu ấy nay còn đâu anh đã đi và anh nghỉ cho riêng mình
Làm tim em vỡ nát người ơi anh nói đi rằng anh đã hết yêu em
Người ơi giải thoát cho, cho em hết buồn đau.
 
Người hỡi hãy nói hãy nói một lời hãy nói anh không còn yêu
Hãy nói hãy nói hãy nói một lần hãy nói anh đã không cần
Thì mong gần xa giờ anh đã đã có người kẻ chăm lo
 
Bước cứ bước cứ bước xin đừng để trái tim anh lại đây
Tim em tim em xin anh một lần tự tìm lại riêng em hạnh phúc
Hãy nói đi anh hãy nói anh không còn yêu.
 
Hãy nói đi anh hãy nói anh không yêu, hãy nói anh không còn yêu
 
Phút giây ấy nay còn đâu
Hãy nói đi hãy nói anh không còn yêu
Nuốt cay đắng môi vì ai
Nước mắt em đã khóc vì anh
Bây giờ cặn khô nay đâu còn
Đành thôi quên đi.