The oldest books are still only just out to those who have not read them.

Samuel Butler

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hãy Hát Cho Đời
Sáng tác: Tiến Luân
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đèn đã tắt theo nhạc kia lặng lẽ êm khách vắng rồi
Và trong tim nỗi buồn dâng hút người ơi nào hay biết
Vì thế nước mắt tuôn trào trên mặt phấn hoa theo lời em hát
 
Hãy cố vui đời khi lòng đau đớn giọt lệ kia xin trao mối tình đã chết non
Hãy cố ca cho đời khi buồn cay đắng dù lòng em không nguôi cơn đau và héo hon
Hãy hát cho đời cả khi em không còn được vui nữa
Hãy đem khúc ca buồn cùng nước mắt em tặng anh.