Cơ hội luôn đến vào lúc bạn không ngờ nhất.

Khuyết danh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Hãy Cố Chờ
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Khánh Ly
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Người góp máu cho tương lai đất nước này
Mười năm qua nhớ bóng cờ bay phấp phới
Lời giữ nước chưa nguôi ngoai trên môi người
Đường chông gai ta cố vượt qua từng ngày
Ruộng đất ơi hãy cố chờ cùng bãi sắn nương khoai
Ngày mai đây con sẽ về
Dù thân xác thiệt thòi
 
Chị hãy nói với em thơ yêu đất này
Dù nghèo kém khó khăn
Mẹ hát lớn cho tan hoang những lao tù
Dù đời đã héo hon
Đường sẽ đến ta thấy rồi
Có vạn lời hò reo mênh mông
Bình minh ơi hãy lên nhanh
Bao nhiêu năm đứng chờ
Hoà Bình sẽ trổ bông.