Trên mỗi ngọn núi đều có những lối đi mà khi đứng dưới thung lũng, bạn không thể nhìn thấy được.

James Rogers

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Haunted
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Gary Numan
Lời nhạc Gary Numan: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
And I can not be saved
Not by you
Not by God
I want to bleed
 
And I can hardly breath
Look at me
Falling down
Before your eyes
 
All I've needed
Takes me away from you
All I've wanted
Takes me away from you
All I live for
Takes me away from you
All I'd die for
Takes me away from you
 
And this is not my voice
Not my face
Not my life
It belongs to you
 
And you will not believe
The things I've seen
The things I've done
All in your name
 
All I've needed
Takes me away from you
All I've wanted
Takes me away from you
All I live for
Takes me away from you
All I'd die for
Takes me away from you