A good book has no ending.

R.D. Cumming

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hát Cho Người Ra Đi
Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em còn nhớ không em
Nhớ Sài Gòn mưa rơi thật nhiều
Nhớ Sài Gòn bao nhiêu là chiều
Nhớ Sài Gòn từng tiếng hát đêm
 
Em còn nhớ không em
Nhớ vòm trời đưa em vào đời
Nhớ chuyện mình yêu nhau một thời
Nhớ hai mùa chợt nắng hay mưa
 
Khi em ra đi mặt trời đã chết
Nắng đã tàn rồi trên ngọn chiều rơi
Khi em ra đi Sàigòn đã hết
Đã hết nụ cười giọng hát đêm khuya
Khi em ra đi vào miền giông tố
Bao nhiêu xôn xao để riêng chốn này
Bao nhiêu cô đơn và nghìn nỗi nhớ
Con đường ngày nào vẫn nằm mơ em
 
Khi người đã ra đi
Quán hẹn hò đêm khuya đợi chờ
Lá ngậm ngùi rơi rơi từng giờ
Thoáng đâu về giọng hát như mơ.