The mere brute pleasure of reading - the sort of pleasure a cow must have in grazing.

Lord Chesterfield

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Hận Đồ Bàn
Sáng tác: Xuân Tiên
Ca sĩ: Chế Linh
Lời nhạc Chế Linh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Rừng hoang vu!
Vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù.
Ngàn gió ru, muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù.
Vạc kêu sương!
Buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường. Đàn đóm vương.
Như bóng ai trong lúc đêm trường về
Rừng trầm cô tịch.
Đèo cao thác sâu
Đôi hoang suối reo.
Hoang vắng cheo leo.
Ngàn muôn tiếng âm.
Tháng năm buồn ngân... âm thầm... hòa bài hận vong quốc cạ
Người xưa đâu, mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu
Lầu các đâu, nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu
 
Về kinh độ
Ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù.
Triền sóng xộ
Muôn lớp quân Chiêm tiến như tràn bờ
Tiệc liên hoan
Nhạc tấu vang trên xứ thiêng Đô Bàn
Dạ yến ban
Cung nữ dâng lên khúc ca Về Chàm
Một thời oanh liệt
Người dân nước Chiêm
Lừng ghi chiến công
Vang khắp non sông
Mộng kia dẫu tan.
Cuốn theo thời gian nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non.
Người xưa đâu, mồ đắp cao nay đã xâu thành hàọ
Lầu các đâu, nay thấy chăng rừng xanh xanh một màụ
 
(ĐK) Đồ Bàn miền Trung đường về đâỵ.. Máu như loang thắm chưa phai dấu sương trắng sâu vùi khi hờn căm... khó tan.
Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền aị
Nhấp nhô trên sóng xa xa tấp!
Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga...
vượt khơi...............
Người xưa đâu Người xưa đâu
Người xưa đâu
 


Trình bày: Chế Linh

by Kim Toàn Ng