Hoài nghi là một tên phản bội, bởi nó khiến bạn sợ hãi không dám liều mình, vì thế bạn đánh mất cơ may thành công của mình.

William Shakespeare

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Han
Sáng tác: (G)-Idle
Ca sĩ: (G)-Idle
Lời nhạc (G)-Idle: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
o you remember you remember
remember what you said
너는 내게 뭐든 줄 것처럼
말을 건넸다
Don't you remember you remember
remember what you said
너는 마치 무슨 약을
먹은 마냥 변했다
드리워진 Blue 내 흐려지는 눈
진짜 Is this true 후회 안 하냐고
내 어제의 My boo booboo
Lonely life 좋아
다 삼켜버린 물 난 식어버린 듯
I want you to be ruined
붙잡지 않아 끝
넌 어제의 My boo booboo
Lonely life 잘 가
차갑게 나를 본다 남인 듯 돌아선다
난 멍하니 서있다
몰랐던 너를 봤다
그저 웃음만 나온다
난 이제 너를 몰라
널 잊으리라 Woo woowoo
저리 가 오지 마 돌아보지도 말아
널 지우리라 Woo woowoo
저리 가 오지 마 돌아보지도 말아
Do you remember you remember
remember what you said
나는 어떤 말도 못 해본 채
너를 보냈다
Don't you remember you remember
remember what you said
나는 마치 무슨 약을
먹은 마냥 변했다
다 변했다 또 흔한 사랑처럼 뻔했다
굶주린 사자처럼
너는 날 너무 원했다
손짓과 건넨 말
거짓말이었다면 넌 세상 제일 못됐다
다 그런 거지 다 똑같지
엄마가 했던 말 전부 다 맞지
사랑은 까맣게 변했다
돌릴 수 없게 다 태웠다
오늘 난 내 기억 속에서 널 없앴다
차갑게 나를 본다 남인 듯 돌아선다
난 멍하니 서있다
몰랐던 너를 봤다
그저 웃음만 나온다
난 이제 너를 몰라
널 잊으리라 Woo woowoo
저리 가 오지 마 돌아보지도 말아
널 지우리라 Woo woowoo
저리 가 오지 마 돌아보지도 말아
멍든 내 맘의 흔적을 지우고
정든 네 눈에 내 맘을 비추죠
너무 차가워 깜짝 놀랄지 몰라
다시 내 앞에 돌아온다 해도
이젠 받아줄 자리가 없네요
끝이 난 거죠 난 이제 너를 몰라
널 잊으리라 Woo woowoo
저리 가 오지 마 돌아보지도 말아
널 지우리라 Woo woowoo
저리 가 오지 마 돌아보지도 말아