Cầu Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những thứ con không thể thay đổi, sự caN đảm để thay đổi những thứ con có thể, và sự khôn khoan để phân biệt những cái có thể thay đổi và không thể.

Dr. Reinhold Niebuhr

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Half The World Away
Sáng tác: Aurora
Ca sĩ: Aurora
Lời nhạc Aurora: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
would like to leave this city
This old town don't smell too pretty
And I can feel the warning signs running around my mind
 
And when I leave this island
I book myself into a soul asylum
I can feel the warning signs running around my mind
 
So here I go
I'm still scratching around in the same old hole
My body feels young but my mind is very old
So what do you say?
You can't give me the dreams that are mine anyway
You're half the world away
You're half the world away
 
And when I leave this planet
You know I'd stay but I just can't stand it
And I can feel the warning signs running around my mind
 
And if I can leave this spirit
I'll find me a hole and I'll live in it
And I can feel the warning signs running around my mind
 
So here I go
I'm still scratching around in the same old hole
My body feels young but my mind is very old
So what do you say?
You can't give me the dreams that are mine anyway
You're half the world away
You're half the world away
 
You're half the world away
I've been lost, I've been found
But I don't feel down
You're half the world away
I've been lost, I've been found
But I don't feel down
I don't feel down