Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhưng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch.

Robert Half

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Guilty
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Though you've decided that our love is wrong
And think that we should part
It seems as though I have loved you so long
You'll always be in my heart.
 
Is it a sin
Is it a crime
Loving you dear like I do
If it's a crime then I'm guilty
Guilty of loving you.
 
Maybe I'm wrong dreaming of you
Dreaming the lonely night through
If it's a crime then I'm guilty
Guilty of dreaming of you
 
What can I do
What can I say
After I've taken the blame?
You say we're through
You'll go your way
But I'll always feel just the same.
 
Maybe I'm right
Maybe I'm wrong
Loving you dear like I do
If it's a crime then I'm guilty
Guilty of loving you.