"We will be more successful in all our endeavors if we can let go of the habit of running all the time, and take little pauses to relax and re-center ourselves. And we'll also have a lot more joy in living.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng
Lời nhạc Trung Đức: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Giọng Nam:
Anh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
Ở nơi anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ.
Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ,
Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước,
Nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt
Anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong.
 
Giọng Nữ:
Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa đông bắc,
Em thương anh nơi chiến hào gặp rét.
Mà em thương anh chiều nay đang
Đứng gác, lo canh giữ đất trời,
Áo ấm có lành không,
Hỡi anh yêu người chiến sĩ biên thùy?
 
Giọng Nam:
Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ,
có tình yêu bốn mùa sưởi ấm.
Dù gió mưa, dù mùa đông.
 
Giọng Nam và Giọng Nữ:
Vì rằng em luôn ở bên anh.
 
Giọng Nữ:
Em ở phương xa nơi con sông Hồng chảy về với biển,
Ở trên anh đầu nguồn biên giới,
Cuối dòng sông nơi ấy quê nhà.
Em ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo,
Đem lòng mình gửi về miền biên giới.
Sao chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương.
 
Giọng Nam:
Anh ở biên cương sương lạnh giá buốt mùa đông tới.
 
Giọng Nữ:
Nơi quê hương em bước vào vụ mới.
 
Giọng Nam:
Rằng anh thương em đồng quê chưa cấy hết,
Tay em ngập dưới bùn, lúa cấy thẳng hàng không,
Hỡi em yêu ở cuối sông Hồng?
Thầy dòng sông sóng ngầu lên sắc đỏ
Biết là anh nhớ về em đó
 
Giọng Nữ: nhớ về anh đó.
 
Là chiến công, là niềm tin,
là tình yêu anh gửi cho em
 
Giọng Nữ: là tình yêu em gửi cho anh.
 
Giọng Nam: Anh gửi cho em
 
Giọng Nữ: Em gửi cho anh
 
Giọng Nam và Giọng Nữ:
Là tình yêu ta gửi cho nhau


Trình bày: Thu Hiền ft. Trung Đức

by Minh Đức JP