Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Green Grass Of Tunnel
Sáng tác: Múm
Ca sĩ: Múm
Lời nhạc Múm: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
own from my ceiling
Drips great noise.
It drips on my head through a hole in the roof.
Behind these two hills here
There's a pool.
And when I'm swimming in
through a tunnel
I shut my eyes.
Inside their cabin I make sounds
In through the tubes I send this noise.
Behind these two hills here
fall asleep.
And when I flood in green grass of tunnel...
It floods back.
Down from my ceiling
drips great noise.
It drips on my head through a hole in the roof.
Behind these two hills here
there's a pool.
And when I'm swimming in
through a tunnel
I shut my eyes.