Nên coi những thất bại trong quá khứ là động cơ để hành động, chứ không phải lấy đó làm lý do để bỏ cuộc.

Charles J. Given

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Gotta Be This or That
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
If you ain't wrong, you're right
If it ain't day, it's night
If you ain't sure, you might
Gotta be this or that
 
If it ain't dry, it's wet
If you ain't got, you get
If it ain't gross, it's net
Gotta be this or that
 
If it ain't sis, you can't miss
It's got to be your brother
Can't you see it's gotta be
One way or the other?
 
If it ain't full, it's blank
If you don't spend, you bank
If it ain't Dee, it's Frank
Gotta be this or that