For friends... do but look upon good Books: they are true friends, that will neither flatter nor dissemble.

Francis Bacon

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Gót Chinh Nhân
Sáng tác: Anh Bằng
Lời nhạc Hoàng Nam: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đêm nay đi giữa cây rừng hoang vu
Ta ca vang khúc ca tiêu diệt thù
Đây cheo leo đây ngọn đèo gió hú
Rừng cây thêm hoang vu
Sương mênh mang xuống bao trùng non xa
Quê hương ơi mến yêu thêm đậm đà
Trăng lên cao tô đẹp màu hoa lá
Tình dâng thiết tha
 
Vui suốt đêm thâu
Đoàn ta ra đi chí khí sâu
Dù đôi vai phong sương giãi dầu
Nguyện đem sương máu hết sầu đau
Lối về..chiến khu..có tiếng súng đã vương thưa
Có tiếng hú gió đưa
Lòng chinh nhân xao xuyến
Bừng lên phút giấy mong chờ
 
Nghe âm vang suối reo quê hương ai
Yêu thương ai chiến chinh trên đường dài
Quên chông gai, quên đời vì sông núi
Hồn ta chơi vơi ơ ờ
Bao yêu thương núi sông ngập trong tim
Bao hy sinh máu xương nơi trận tiền
Mong quê hương thanh bình về đây đó
Đẹp như ước mơ


Trình bày: Hoàng Nam

by Mot Sach