Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Goodnight and Goodbye
Sáng tác:
Lời nhạc Jonas Brothers: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
This has been no walk in the park
I feel like we have fallen apart
Open up your eyes girl and see how wonderful
This love could be
 
[Chorus]
Hold on tight
It's a roller coaster ride we're on so
Say goodbye
Cause I won't be back again
Up and down you're all around
Say goodnight and goodbye
 
You say you didn't mean to break my heart
But girl you did but I'm over it
Adieu to you and all your games
And all you crazy friends
This is the end
 
[Chorus]
 
Well girl
I'm sorry for disappointing you
But I'm done
With being up and down and pushed around
No more
 
[Chorus]