Books let us into their souls and lay open to us the secrets of our own.

William Hazlitt

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Goin' Up Yonder
Sáng tác:
Ca sĩ: MC Hammer
Lời nhạc MC Hammer: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
If anybody asks you...
Where I am going...
Where I am going...
Soon...
So if you wanna know...
Where I am going...
Where I am going...
Real... soon...
 
I'm going up a yonder...
I'm going up a yonder...
I'm going up a yonder...
To be with my lord.
I'm going up a yonder...
I'm going up a yonder...
I'm going up a yonder...
To be with my lord
 
If I can take the pain...
(If I can take the pain)
The heartache that it brings...
(The Heartache that it brings)
There's comfort in knowing...
(There's comfort in knowing)
I'll soon be home!
(I'll soon be home!)
 
If God gives me grace...
(If God gives me grace...
I'll run this race
(I'll run this race!)
And Soon I'll see my savior!
(And soon I'll see my savior!)
Face to Face!
(Face to Face!)
 
I'm going up a yonder...
I'm going up a yonder...
I'm going up a yonder...
To be with my lord!
 
If anybody asks you...
Where I am going...
Where I am going...
Soon...
So if ya wanna know...
Where I am going...
Where I am going...
I'm going home!