Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Goin' Away Baby
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Eric Clapton
Lời nhạc Eric Clapton: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lord, I'm going away just to wear you off my mind.
Lord, I'm going away just to wear you off my mind.
Well you keep me worrying 'bout it all the time.
 
Well, I ain't been loved but four women's in my life.
Well, I ain't ever loved but four women's in my life.
Well, my mother and my sister, sweetheart and my wife.
 
If you don't want me baby, please don't call me 'round.
If you don't want me baby, please don't call me 'round.
Well, just like you found me, you can put me down.
 
Well now goodbye baby, if you call at home.
Well now goodbye baby, if you call at home.
You can go away; swear you won't stay long.