Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Give You What You Want
Sáng tác:
Ca sĩ: Ronan Keating
Lời nhạc Ronan Keating: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Why didn't I call, why didn't I fall
Why didn't I hang my heart on your wall
Why didn't I know, why didn't I show
All my feelings from the word go
 
So if you love me, don't leave me
I promise that you'll never lack
'Cause this man's on his knees,
Begging' please
 
Baby turn your back, yeah
I'll give you what you want
I'll do anything to make you mine
If you give me what I want
I will be yours to the end of time
Girl you won't be sorry
And you won't regret it
 
There's no need to worry, only if you let it
Why didn't I say, the thing that I read
Why didn't I see the signs in my head
Why didn't I speak, to you last week
When I saw you walking down my street
 
So if you love me, don't leave me
Alone here to die on this track
Girl rescue me, let's get this train
And we'll never look back
 
[Chorus]
 
Girl you won't be sorry
And you won't regret it
There's no need to worry, only if you let it
 
Oh, wow I can't let go
Oh, wow, I swear I'll take it slow
 
[Chorus (repeat)]