The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.

Dr. Seuss

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Giọt Đàn Thạch Sanh
Sáng tác: Tuấn Khanh
Ca sĩ: Nhóm MTV
Lời nhạc Nhóm MTV: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một ngày nắng cháy chờ mưa xuống
Nghe phía xa làn gió thơm về
Giọt mồ hôi rơi về trên đất
Là tiếng hát đời Thạch Sanh
 
Mưa rơi mát cho ngày xanh
Nghe mưa ta cất một tiếng đàn
Đêm trong hang tối ta lặng nghe
Nhân gian khô héo một tiếng đàn...hồn nhiên
 
ĐK:
Đàn hỡi hãy cất tiếng kêu tịch tình tang
Thế gian còn nơi nương náu
Đàn hỡi hãy cất tiếng kêu dùm đời ai
Tính tang tình tang tính tình
Đàn hãy ngân vang
Hỡi đàn hãy kêu tiếng oan than
Hỡi tính tình tang hãy cứ vang