We have more possibilities available in each moment than we realize.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Giọt Buồn
Sáng tác: Vũ Hoàng
Lời nhạc Elvis Phương: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi đi giữa dòng đời
Một khung trời xanh biếc
Giọt buồn nào lắng đọng
Rơi xuống đáy hồn tôi
 
Làm sao em biết được
Những sáng mờ hơi sương
Làm sao em biết được
Giữa hồn tôi tơ vương
 
Mai em về bên mái
Sóng nhỏ chao lòng thuyền
Sao em đành lỗi hẹn
Nón không buồn che nghiêng
 
Ngày xưa em là thơ
Ngày xưa em là mộng
Giữa hồn tôi còn đọng
Những giọt buồn ngày xưa
 
Tình yêu không là mơ
Tình yêu không là mộng
Giữa hồn tôi còn đọng
Những giọt buồn ngày xưa