Books can be dangerous. The best ones should be labeled "This could change your life."

Helen Exley

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Gió Mưa Và Anh
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mưa về khi em đến
Theo bước em
Hoa nở cuối đường.
Gió về khi em đến
Cho tóc em
Bay rộn phố phường.
 
Niềm hạnh phúc trong lời ca
Vừa lặng khuất bên trời xa.
 
Bây giờ, còn nỗi nhớ
Mưa thoáng bay
Trong đôi mắt buồn.
Em về, từ heo hắt
Cơn gió lay vang lời dỗi hờn.
 
Thời hạnh phúc qua thật mau
Tình nồng thắm nay còn đâu...
 
Vệt nắng cuối thu tiễn nhau
Thoáng nghe lần tan vỡ
Nước mắt rơi trái tim cuốn xô theo đời mưa gió
Anh rồi xa vắng và em chờ mong....
 
Thời hạnh phúc qua thật mau
Tình nồng thắm nay còn đâu
 
Vệt nắng cuối thu tiễn nhau
Thoáng nghe lần tan vỡ
Nước mắt rơi trái tim cuốn xô theo đời mưa gió
 
Anh rồi xa vắng và em chờ mong
Và em chờ mong.... và em chờ mong