We have more possibilities available in each moment than we realize.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Giáng Sinh Xanh
Sáng tác: Từ Công Phụng
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ðêm rất xanh
Một mùa đông ngàn năm chẳng quên
Một mùa đông tình lên chứa chan
Là mùa đông Chúa Giáng Sinh
Ðêm rất xanh
Từ hang đá lừa chiên tối tăm
Mùa đông ấy sáng lên rực rỡ
Tiếng reo mừng khúc ân tình
 
ĐK:
Kia muôn ánh sao
Cùng muôn trái tim
Hòa tiếng hát mừng
Mùa đông mới
Mừng đêm rất xanh
Mừng chúa Giáng Sinh
Mừng tiết cao đất trời
 
Ðêm rất xanh
Bài tình ca ngàn năm vẫn xanh
Cùng lời ru gửi muôn trái tim
Mừng ngày vui Chúa Giáng Sinh
Ðêm rất xanh
Bài tình ca mùa đông thiết tha
Làm tan vỡ trái tim lạnh giá
Mãi ngủ vùi tháng năm dài