Until I feared I would lose it, I never loved to read. One does not love breathing.

Harper Lee

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Giải Thoát
Sáng tác: Trương Lê Sơn
Lời nhạc Đàm Vĩnh Hưng: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nếu em muốn đi thì xin em cứ ra đi, nếu em muốn đi thì thôi chẳng giữ lại làm gì.
Vì khi tình đã hết mất rồi, còn lại là thân xác vô hồn,
Thì thôi em đi cho đời không hối tiếc,
Dù cho lòng muốn níu kéo lại tình yêu năm xưa nay không còn và cơn giông tố cuốn em xa rồi.
Hạnh phúc một người tìm thấy còn hơn đôi ta bước chung đường
Để rồi thêm thương đau để rồi thêm hối tiếc em hỡi, em hỡiiii…
 
Sống bên nhau nữa để làm gì khi tình đôi ta đã mất hết ngọt ngào
Sống bên nhau nữa để làm gì thà rằng chia tay nhau mỗi người mỗi ngã
Vì tình yêu đâu chỉ là cuộc vui, vì tình yêu đâu chỉ là hương hoaaa……
Sống bên nhau nữa để làm gì khi mà con tim không lối thoát đọa đày,
Sống bên nhau nữa để làm gì thì thôi em đi đi để tìm được hạnh phúc,
Rồi mai đây khi ta có gặp nhau
Thì không oán trách cũng đừng than van, em em hãy đi đi.