Books had instant replay long before televised sports.

Bern Williams

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Giã Từ Đà Lạt
Sáng tác: Duy Khánh
Ca sĩ: Hồng Vân
Lời nhạc Hồng Vân: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đà Lạt ơi, thôi giã từ em nhé
Ôi Lâm Viên, ôi thác cao, đồi xa
Ôi thông reo, ôi suối Vàng run rẫy
Có nghe ước thề hẹn về trong bước ai đi ?
Đà Lạt ơi, thôi giã từ em nhé
Ôi Cam Ly, ôi Ái Ân rừng thơ
Ai bơ vơ nghe tiếng buồn than thở
Có ai cách trở mộng về mai thắm duyên mơ
 
Ta đi, lê gót giang hồ
Nhân thế ơ thờ quên bao mong chờ mong đợi tình xưa
Mai đây mưa kín lòng sầu
Tìm mơ ước đầu : dập dìu hoa bướm về đâu ?
 
Đà Lạt ơi, thôi giã từ em nhé
Ôi hương hoa, ôi ngát môi đào thơ
Em nghe chăng đây tiếng lòng nức nở ?
Có ai cách trở gọi về cho thắm duyên mơ !