The wise man reads both books and life itself.

Lin Yutang

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ghen Tương
Ca sĩ: Loan Châu
Lời nhạc Loan Châu: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một khi đã yêu em đừng tán ai
Một khi đã yêu em đừng ngó ai
Một khi co em người ơi, đừng có ngó ngang làm chi
Lòng em bỗng ghen tương tức tối
 
Một khi đã yêu em đừng nghĩ chi
Vì em sẽ ghen anh mộng mơ nhiều
Một khi có em người ơi, một khi đã trao quả tim,
Đừng bay bướm chi người ơi !!!
 
Lòng em đã rất đắm đuối, đã trao cho người
Khi yêu con tim hay ghen hờn
Chớ có rắc rối làm em ghen tương, ghen tương!!
 
Người ơi đừng nháy mắt với bất cứ ai kia
Chớ có giỡn hớt với ai kia
Sẽ khiến đám cháy trong em bừng lên... ghen tương