Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt tình của mình.

Winston Churchill

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Friendly Skies
Sáng tác:
Ca sĩ: Missy Elliott
Lời nhạc Missy Elliott: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
[Missy]
Yeah
A little slow jam
 
Kiss me Hold me
The weatherman says it's gonna be
Cold tonight
Whatever man
Whatever whatever whatever whatever whatever
Whatever man you wanna do
I'll be the pilot
Don't miss your flight
 
I'm stewardess of the plane
Feel the turbulence and maintain
Please refrain stay in your seats
Until we reach the game
 
I'm stewardess of the plane
Feel the turbulence and maintain
Please refrain stay in your seats
 
[Ginuwine]
Take me higher
Let's just go for a little
Joy Ride
Whatever man
Whatever whatever whatever whatever
Let's stay
Buckled up
And let's make love
Across the friendly skies
 
I'm passenger of this plane
I feel the turbulence I maintain
I will refrain Stay in my seat
Till I reach the game
 
I'm passenger of this plane
I feel the turbulence I maintain
I will refrain
I stay in my seat
 
I want you (I want you)
Baby, I want you (Baby you know I want)
I really really wanna (****) you
Sho nuff wanna (****) you
 
I want you
Yes I do (I want you)
Baby Baby, I want you
(I know you know what I want)
I really really wanna (****) you
I really wanna (****) you
Sho nuff wanna (****) you
Sho nuff wanna
 
Is there anything that you want
Is there anything that you need
Call on me (Ginuwine)
Call on me (Ginuwine)
 
Is there anything that you want
Is there anything that you crave
Call on me (Ginuwine)
 
Cause I'm a passenger of your plane
Yeah
 
Missy fly with me
Missy fly with me, fly with me
Missy drive with me
Missy drive with me, drive with me