Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Frequency Dip
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: James
Lời nhạc James: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Sediment Layers
Frequency dip
Frequency dip
Frequency dip
Sink Unit
Sediment Layers
Different stations
Different courses
Different stations
Different courses
(It’s no reward)
Multitude of voices
A multitude of voices
(It’s no reward)
Sediment layers etc.
 
That’s you and me, folks
Some kind of
Some kind of
False hair-do
Some kind of sink unit
 
Blind upon blind
Frequency dip
Blind upon blind
Frequency dip
Working in different mine shifts
Working in different minds