Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Forever
Sáng tác:
Ca sĩ: Moby
Lời nhạc Moby: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Two simple places
We wanted to go
Two simple things
You wanted to know
 
[Repeat: x2]
Everything around
I could not see
I wish I'd known
How much you loved me
Oh,
we could feel this way forever
 
I watched the sun,
cause it touches you while you sleep
You gave me something,
that I wanted to keep
 
I see you smile you smile like a little child
And hold you crying when it all goes wild
 
[Repeat: x6]
Oh
We could feel this way forever