Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
For Sentimental Reasons
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Glenn Frey
Lời nhạc Glenn Frey: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I love you for sentimental reasons
I hope you do believe me
I've given you my heart
 
I love you and you alone were meant for me
Please give your loving heart to me
And say we'll never part
 
I think of you every morning
Dream of you every night
Darling, I'm never lonely
Whenever you're in sight
 
I love you for sentimental reasons
I hope you do believe me
I've given you my heart
 
I love you for sentimental reasons
I hope you do believe me
I've given you my heart