Books are the bees which carry the quickening pollen from one to another mind.

James Russell Lowell

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Football No. 1
Sáng tác: Tuấn Khanh
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tim tôi như nghe đau nhói, khi trông theo bóng.
Bao nhiêu sức sống cuốn theo đôi chân.
Có khi cười vui, có khi thật buồn.
 
Đôi khi không nghe em nói, tôi đang bối rối.
Bao nhiêu sức sống chết theo tiếng còi,
Có khi cười vui hoặc dưng bật khóc.
 
Bóng đá luôn luôn chan chứa vui buồn,
Bóng đá bên tôi theo suốt cuộc đời.
Bóng đá luôn luôn chan chứa vui buồn,
Bóng đá bên tôi theo suốt cuộc đời.
Cho tôi yêu không thôi.