Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Football Fight
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Queen
Lời nhạc Queen: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Football Fight
Track 5. Written by Freddie Mercury. Album Version 1:29
Dialogue:
Ming: Klytus, are your men on the right pills? Maybe you should execute their trainer?
 
Flash Gordon: 41, 42
 
 
 
Dale Arden: Go Flash go, go Flash go, go Flash go, go Flash go