Tôi tin những muộn phiền và thất bại đến với mình là nền tảng giúp tôi có thể cảm nhận cuộc sống ở một mức cao hơn.

Anthony Robbins

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Fools Direction
Sáng tác:
Lời nhạc Michael Learns to Rock: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I was lost on my own
had become a rolling stone
You talked to me
You talked to me
 
Holding back
a lonely scream
I was giving up my dreams
You danced with me
You danced with me
 
There's nobody here but you and me in the dark
Why do I stay when I should run away
 
[Chorus:]
It's a fools direction
but I'm holding on
cos' I need your love my girl
in a mad and crazy world
 
Someone broke my heart before
and I promised that no one more
should let me down
should let me down
 
There's nobody here...
 
[Chorus:]
It's a fools direction
but I'm holding on
cos' you keep me warm my girl
in a cold cold world
And I need protection
and I need to be held
I just need your love my girl
in a mad and crazy world