Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Fools Direction
Sáng tác:
Lời nhạc Michael Learns to Rock: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I was lost on my own
had become a rolling stone
You talked to me
You talked to me
 
Holding back
a lonely scream
I was giving up my dreams
You danced with me
You danced with me
 
There's nobody here but you and me in the dark
Why do I stay when I should run away
 
[Chorus:]
It's a fools direction
but I'm holding on
cos' I need your love my girl
in a mad and crazy world
 
Someone broke my heart before
and I promised that no one more
should let me down
should let me down
 
There's nobody here...
 
[Chorus:]
It's a fools direction
but I'm holding on
cos' you keep me warm my girl
in a cold cold world
And I need protection
and I need to be held
I just need your love my girl
in a mad and crazy world