Vấn đề không phải ở chỗ bạn đang gặp khó khăn mà chính ở chỗ bạn xem khó khăn là một vấn đề.

Theodore Rubin

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
First Time
Sáng tác:
Ca sĩ: Ronan Keating
Lời nhạc Ronan Keating: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Valentines, those butterflies
Gets me out best top inside
Got me feeling like a kid again
Oh I even run and run, telling all my friends
Now every day has a reason
Every night is the real thing, woahhh
 
Girl you make it feel like the first time
Like there's never been another
Girl you make it real,like the first time
Everytime you lay down by my side
Ohh, it's the first time
 
Every moment spent with you
Something different always something new
I watch you sleeping, I hear you sigh
Oh I even love the way you cry
Now every kiss is a season, and every touch keeps me believing
 
Oh, girl you make it feel like the first time
Like there's never been another
Girl you make it real,like the first time
Everytime you lay down by my side
 
Ohh, it's the first time
It's the last time you'll be alone
I'm there for you
I walk a circle, I see this through
 
I need you here to write this song
You make me feel like I belong
Every time you lay down by my side
It's the first time
Mmm
Ooh yeah yeah
Ooh yeah
 
Now every day has a reason
Every night is the real thing, ohhh
Girl you make it feel like the first time
Like there's never been another
 
Girl you make it real,like the first time
Everytime you lay down by my side
Ohh, it's the first time
It's the first time