Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
First Kiss on Mars
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Stone Temple Pilots: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Take a risk and listen to the radio
Click your heels at the bi-polar disco
Fly down the villa destination sign
Everybody feels the days but waits for summer nights
 
Boy meets girl
Tame that drive-in modern love
 
Can we really find love
The magic place we dream of?
Super magic robots set the
Solar system free
 
Reel over
Reel over and over
Reel over, reel over
 
Take a risk and listen to the radio
Click your heels at the bi-polar disco
Fly down the villa destination sign
Everybody feels the days but waits for summer nights
 
Boy meets girl
Tame that drive-in modern love
(Modern love)
 
Can we really find love
The magic place we dream of?
Super magic robots set the
Solar system free
 
Reel over
Reel over and over
Reel over
Reel over and over
 
Reel over
Reel over and over
Reel over
Over and over again