Điều tôi quan tâm không phải là bạn đã thắng hay thua, mà là bạn có sẵn sàng đón nhận thất bại hay không.

Abraham Lincohn

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Fine and Mellow
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
My man don't love me
Treats me oh-so mean
My man he don't love me
Treats me awful mean
He's the lowest man
That I've ever seen
 
He wears high-trimmed pants
Stripes are really yellow
He wears high-trimmed pants
Stripes are really yellow
 
But when he starts in to love me
He's so fine and mellow
 
Love will make you drink and gamble
Make you stay out all night long
Make you stay out all night long
Love will make you drink and gamble
Make you stay out all night long
Make you stay out all night long
 
Love will make you do things
That you know is wrong
 
But if you treat me right, baby
I'll stay home everyday
Just treat me right, baby
I'll stay home night and day
 
But you're so mean to me, baby
I know you're gonna drive me away
 
Love is just like the faucet
It turns off and on
Love is just like the faucet
It turns off and on
 
Sometimes when you think it's on, baby
It has turned off and gone